Program usavršavanja za zvanje

BODY INSTRUKTOR

Kineziološko učilište Body Tehnike

Online nastavni program sastavljen je od 7 nedjeljivih cjelina (jedna teorijska i 6 praktičnih) počevši od 0. stupnja kao teorijske baze za ostalih 6 praktičnih cjelina.

Prijavite se

Prijavite se na Program usavršavanja Body instruktor. Ostavite svoje kontakte i naši stručnjaci će Vas kontaktirati.

O programu

Kineziološko učilište Body tehnike kao institucija djeluje od 2006. godine kroz predan i otvoren rad naših predavača u prenošenju znanja polaznicima različitih struka. Online program usavršavanja za zvanje Body instruktor polaznicima nudi stjecanje sveobuhvatnih znanja iz osnovnih i stručnih predmeta te omogućava svim zainteresiranima uspješno pohađanje i praćenje nastave neovisno o vašoj profesiji i razini stručnog znanja prije upisa učilišta. Nakon uspješno izvršenih svih sedam nastavnih cjelina, polaznici pristupaju završnom ispitu iz teoretskih i praktičnih znanja, te stječu zvanje Body instruktora. S diplomom Kineziološkog učilišta Body tehnike instruktor radi prema standardima Body tehnike čiji se rad potvrđuje na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a stupanj obrazovanja je na razini srednjoškolskog i upisuje se u radnu knjižicu (Rješenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta klasa: UP/I-602-07/06-01/00004; urbroj: 533-09-07-0007). 

Pokreni video

Online nastavni program

Online nastavni program sastavljen je od 7 nedjeljivih cjelina (jedna teorijska i 6 praktičnih) počevši od 0. stupnja kao teorijske baze za ostalih 6 praktičnih cjelina. Nastavne cjeline pohađaju se u periodu od 14 do 18 mjeseci usmjerenih na usvajanje praktičnih znanja i sposobnosti te 30 sati obvezne prakse (u individualnom i grupnom radu) između pohađanja praktičnih cjelina. 

Redoslijed slušanja cjelina postavljen je hijerarhijski i ne mogu se preskakati!
Sav kupljeni materijal dostupan je i otvoren 10 DANA od izvršene kupovine!

Pregled nastavnih cjelina

Pokreni video
0. TEORETSKA OSNOVA IZ STRUČNIH PREDMETA:

0. stupanj programa usavršavanja za zvanje Body instruktor sastoji se od samostalnog apsolviranja teoretskog materijala kroz 8 skripti različitih stručnih predmeta kojima ćete steći osnovno poznavanje i uvid u gradivo koje će se usvajati kroz ostalih 6 stupnjeva programa usavršavanja. Uključuje uvodni video kojim ćete dobiti osnovne informacije kako se koristiti materijalima i na što je važno obratiti pažnju unutar svake skripte. Skripte koje samostalno prolazite jesu anatomija lokomotornog sustava (uz koju vam preporučamo korištenje anatomskog atlasa radi efikasnijeg praćenja i boljeg razumijevanja anatomije mišića), fiziologija, kineziterapija, psihologija, statistika, sportska medicina, metodika rada grupnog i pojedinačnog sata te skripta osnovnih zakonitosti trenažnog procesa. Na kraju svake stručne skripte naići ćete na set pitanja koje je potrebno detaljno odgovoriti i sve zajedno poslati na pregled kako biste apsolvirali i uspješno završili ovaj stupanj te ostvarili uvjete za daljnji nastavak programa usavršavanja.

Pokreni video
1. OSNOVE BODY TEHNIKE

1. stupanj programa usavršavanja za zvanje Body instruktor upoznat će vas sa filozofijom Body tehnike, izvornim Hrvatskim proizvodom kojeg je inovirala mag.spec. Ana-Marija Jagodić Rukavina. Kroz 5 sati video materijala naučiti ćete specifičnosti, osnovne principe, svrhu i cilj po kojima Body tehnika kao filozofija djeluje i njezinu primjenjivost na svim područjima tjelesnog rada- rekreacija, rehabilitacija i vrhunski sport. Učiti ćete o važnosti disanja i pokretanja tijela u cjelini, anatomiji i pokretanju lokomotornog sustava, utjecaju današnjeg načina života na našu posturu, zglobove i kralježnicu te kako filozofija Body tehnike uspješno balansira brojne negativne posljedice današnjeg življenja u svrhu podizanja kvalitete života.

Teme koje ćete kroz ovaj stupanj savladati:

  1. Uvodna riječ inovatorice Body tehnike
  2. Osnove Body tehnike
  3. Body tehnika u rekreaciji, rehabilitaciji i vrhunskom sportu
  4. 7 zglobnih sustava
  5. Temelji Body tehnike (4 razine)
  6. Asistencije u Body tehnici
  7. 5 vježbi Body tehnike u stajanju
  8. 5 vježbi Body tehnike u sjedu, kleku
  9. 5 vježbi Body tehnike u ležanju
  10. Demonstracija povezivanja vježbi Body tehnike

Osim detaljnog praćenja, učenja i praktičnog savladavanja navedenog sadržaja uz video materijale, skriptu ”Osnove Body tehnike” i serijal brošura “Vježbe Body tehnike za savršen trbuh, stražnjicu i noge” autorice Ana-Marije Jagodić Rukavina koje dobijete, svaki polaznik obavezan je posjedovati knjigu ”Body tehnika- naučite slušati svoje tijelo” autorice Ana-Marije Jagodić Rukavina kao službenu literaturu. Uz to svaki polaznik obavezan je proći i teoretsko-praktične konzultacije koje se odrađuju u maloj grupi ili individualno u trajanju od nekoliko sati (2-4 sata) s Master body instruktorom kroz koje praktično nadopunjavate teorijske i praktične cjeline te kroz pitanja i zadatke od strane profesora apsolvirate 1. stupanj u potpunosti nakon čega dobijate potvrdu koja vam omogućava obaveznu samostalnu praksu u vlastitom prostoru i unutar matičnog te franšiznih studija.

Pokreni video
2. OSNOVE BODY TEHNIKE UTEZIMA I DRVENIM REKVIZITIMA

2. stupanj programa usavršavanja za zvanje Body instruktor proširiti će osnovno naučeno znanje anatomije lokomotornog sustava (funkcije mišića, pokreta zglobova u pojedinim ravninama) definiranjem različitih vrsta mišićnih kontrakcija te kroz prvi rekvizit s kojim se polaznici susreću, uteg, prikazati kako filozofija Body tehnike kroz vježbanje iskorištava rekvizit na različite načine. Upotrebom drvenih rekvizita (štap i švedske ljestve) naučit ćemo vas njihovoj raznovrsnoj primjeni u dijagnostici, rehabilitaciji, masaži i sl. prema filozofiji Body tehnike. Također kroz ovaj stupanj definirati ćemo različite vrste otpora koje filozofija Body tehnike koristi u svom radu, rekvizitom uteg nadograditi osnovnih 15 vježbi Body tehnike s 1. stupnja i pokazati vam novih 10 vježbi uz štap i švedske ljestve te vas poticati na kreiranje i promišljanje kako i na koje sve načine maksimalno iskoristiti ove rekvizite u vježbama Body tehnike kroz različite pozicije i ravnine pokretanja tijela.

Osim detaljnog praćenja, učenja i praktičnog savladavanja navedenog sadržaja uz video materijale, svaki polaznik obavezan je proći i teoretsko-praktične konzultacije koje se odrađuju u maloj grupi ili individualno u trajanju od nekoliko sati (2-4 sata) s Master body instruktorom kroz koje praktično nadopunjavate teorijske i praktične segmente 2. stupnja te kroz pitanja i zadatke od strane profesora apsolvirate 2. stupanj u potpunosti nakon čega dobijate potvrdu koja vam omogućava obaveznu samostalnu praksu u vlastitom prostoru i unutar matičnog te franšiznih studija.

Pokreni video
3. OSNOVE BODY TEHNIKE LOPTAMA

3. stupanj programa usavršavanja za zvanje Body instruktor usmjeren je na usvajanje novih znanja i kroz dva nova rekvizita- veliku i malu loptu, pri čemu je veliki naglasak same edukacije na učenje o važnosti propriocepcije te kako filozofija Body tehnike implementira proprioceptivne treninge s loptama u cilju posturalnog osvještavanja, aktivacije dubokih mišića stabilizatora, međumišićne koordinacije, upotrebe proprioceptivnih rekvizita u svakodnevnom životu čovjeka koji danas pretežito sjedi i sl. Kroz 3. stupanj naučiti ćete i 15 novih vježbi Body tehnike s velikom i malom loptom kroz različite pozicije tijela (stajanje, klećanje, sjed, ležanje).

Osim detaljnog praćenja, učenja i praktičnog savladavanja navedenog sadržaja uz video materijale, svaki polaznik obavezan je proći i teoretsko-praktične konzultacije koje se odrađuju u maloj grupi ili individualno u trajanju od nekoliko sati (2-4 sata) s Master body instruktorom kroz koje praktično nadopunjavate teorijske i praktične segmente 3. stupnja te kroz pitanja i zadatke od strane profesora apsolvirate ovaj stupanj u potpunosti nakon čega dobijate potvrdu koja vam omogućava obaveznu samostalnu praksu u vlastitom prostoru i unutar matičnog te franšiznih studija.

Pokreni video
4. "BODY SLIM" PROGRAM SA SPINNING BICIKLIMA I AKUPRESURNIM REKVIZITIMA

4. stupanj usavršavanja za zvanje Body instruktor usmjeren je na energetsku Body tehniku i kondicijsku Body tehniku. Energetska Body tehnika kroz spoj istoka i zapada i upotrebu akupresurnih rekvizita, različitim pritiscima i tretiranjem tzv. trigger točki cjelovito djeluje na akupunkturne točke i meridijane te se na taj način omogućava kvalitetniji protok energije unutar našeg fizičkog tijela. Kondicijska Body tehnika kroz Body spinning program produbiti će znanja o kondicijskim sposobnostima, zakonitostima aerobne zone te vas naučiti na koji način kroz našu filozofiju vježbanja obogatiti i maksimalno iskoristiti aerobni dio sata na spinning biciklu.

Kroz 4. stupanj polaznici će naučiti 15 novih vježbi Body tehnike- 5 vježbi s akupresurnim lopticama, 5 vježbi s anticelutinim valjcima kroz koje obuhvaćamo segmente akupresurnog i masažnog tretiranja tijela kroz vježbu te 5 vježbi iz Body spinning programa.

Osim detaljnog praćenja, učenja i praktičnog savladavanja navedenog sadržaja uz video materijale, svaki polaznik obavezan je proći i teoretsko-praktične konzultacije koje se odrađuju u maloj grupi ili individualno u trajanju od nekoliko sati (2-4 sata) s Master body instruktorom kroz koje praktično nadopunjavate teorijske i praktične segmente 4. stupnja te kroz pitanja i zadatke od strane profesora apsolvirate ovaj stupanj u potpunosti nakon čega dobijate potvrdu koja vam omogućava obaveznu samostalnu praksu u vlastitom prostoru i unutar matičnog te franšiznih studija.

Pokreni video
5. NAPREDNI BODY TEČAJ ELASTIČNIM OTPORIMA

5. stupanj programa usavršavanja za zvanje Body instruktor obuhvaća usvajanje znanja specifičnih oblika grupnog rada u parovima te izmjenično- odjeljenskom obliku rada, produbljuje znanja polaznika u individualnom pristupu upotrebom elastičnih otpora i disco-sita kroz definirane protokole i principe koje filozofija Body tehnike u individualnom radu ističe.

Osim detaljnog praćenja, učenja i praktičnog savladavanja navedenog sadržaja uz video materijale, svaki polaznik obavezan je proći i teoretsko-praktične konzultacije koje se odrađuju u maloj grupi ili individualno u trajanju od nekoliko sati (2-4 sata) s Master body instruktorom kroz koje praktično nadopunjavate teorijske i praktične segmente 5. stupnja te kroz pitanja i zadatke od strane profesora apsolvirate ovaj stupanj u potpunosti nakon čega dobijate potvrdu koja vam omogućava obaveznu samostalnu praksu u vlastitom prostoru i unutar matičnog te franšiznih studija.

Pokreni video
6. BODY TEHNIKA U RADU SA SPECIFIČNOM POPULACIJOM (DJECA, ADOLESCENTI, TRUDNICE)

6. stupanj programa usavršavanja za zvanje Body instruktor usmjeren je najviše na proširivanje znanja individualnog oblika rada sa specifičnim populacijama. Tako ćete kroz ovaj stupanj naučiti na koji način provesti dijagnostiku uz pomoć koordinatne mreže, testove pokretljivosti iz naše knjige ”Body tehnika- naučite slušati svoje tijelo” autorice Ana-Marije Jagodić Rukavina te kako adekvatno koristiti vježbe pojedinih zona u radu sa vašim budućim klijentima. Kroz ovaj stupanj detaljno ćemo vas podučiti kako pristupiti radu s trudnicama prema svakom tromjesečju, na koji način ih kroz 9 mjeseci osvještavati, educirati i pripremati za svako tromjesečje trudnoće, porod, ali i postoporođajni period. Također, naučiti ćete kako filozofija Body tehnike kroz detaljno osmišljen Body kids Junior program radi s djecom i adolescentima sa ciljem pravilnog rasta i razvoja, edukacije djece i mladih o važnosti pokretanja tijela na inteligentan i cjelovit način kako bi se od malih nogu upoznali sa svim važnim segmentima vlastitog tijela u svrhu kvalitetnog življenja.

Osim detaljnog praćenja, učenja i praktičnog savladavanja navedenog sadržaja uz video materijale, svaki polaznik obavezan je proći i teoretsko-praktične konzultacije koje se odrađuju u maloj grupi ili individualno u trajanju od nekoliko sati (2-4 sata) s Master body instruktorom kroz koje praktično nadopunjavate teorijske i praktične segmente 6. stupnja te kroz pitanja i zadatke od strane profesora apsolvirate ovaj stupanj u potpunosti nakon čega dobijate potvrdu koja vam omogućava obaveznu samostalnu praksu u vlastitom prostoru i unutar matičnog te franšiznih studija.

Ana-Marija Jagodić Rukavina

Program usavršavanja za zvanje Body instruktor
Cijena nastavnog programa iznosi 14.000,00 kn odnosno 2.000kn po nastavnoj cjelini.
za više informacija obratite se na anamarija@pbs.com.hr

Prijavite se

Kako bi pristupili vašim sadržajima i korisničkom računu molimo da se prijavite vašim korisničkim imenom ili email adresom te zaporkom.