Napredni program usavršavanja za zvanje Body instruktor Specijalist

  • DVOGODIŠNJI CIKLUS
  • 10 MODULA
  • SVAKI MODUL SA VIŠE OD 20 SATI SADRŽAJA
  • DODATNI AUDIO/VIDEO MATERIJALI
    I ONLINE SADRŽAJI
  • TRANZICIJA UZ OSOBNU POMOĆ MENTORA

Predstavljamo vam napredni program usavršavanja, namijenjen svim verificiranim Body instruktorima (preduvjet za upis je položen osnovni program usavršavanja za zvanje Body instruktor), koji žele dodatno unaprijediti svoju razinu znanja i stručnosti te kroz pomno osmišljen napredni plan i program, iskustveno i spoznajno proširiti pogled na filozofiju kojom se bave.

Prije upisa u program, svaki potencijalni polaznik prolazi intervju s mentorima u kojem se izmjenjuju ideje i vizije stručnog usavršavanja i poslovanja, analizira se područje interesa polaznika te propituje unutarnja motivacija za pohađanje naprednog programa.

Dvogodišnji ciklus programa raspoređen je kroz 10 modula, a svaki modul čini više od 20 sati sadržaja teoretsko – praktičnog karaktera. Nastava se održava četvrtkom poslijepodne (4 sata) te petkom i subotom tijekom cijelog radnog dana (po 8 sati). Prije i poslije nastave polaznici apsolviraju video i audio materijale te dodatni online sadržaj, koji je unaprijed definiran za pojedini modul. U prvoj godini, polaznici pohađaju nastavu kroz 6 modula, raspoređenih svaka 2 mjeseca, te u drugoj godini programa, naredna 4 modula raspoređena svaka 3 mjeseca.

Sadržaj prvih 6 modula karakterizira rehabilitacijski i sportski orijentirana tematika, nakon čega polaznici prolaze obaveznu iskustvenu tranziciju s mentorima prije nego li nastave pohađati program kroz naredna 4 modula prožeta medicinsko preventivnim, organsko energetskim pristupom i tematikom koja potiče ukupnu svjesnost življenja.

Nakon odslušanih svih 10 modula, polaznici pišu završni rad, čime potvrđuju novu razinu stručne ekspertize i time stječu zvanje Body instruktor specijalist.

Cijena za prvih šest modula iznosi 3000,00kn po modulu, a za preostala četiri iznosi 3500,00kn po modulu.

Voditelji programa:

Ana Marija Jagodić Rukavina, mr.spec.
Začetnik i inovator Body tehnike

Karlo Šimanović, prof.
Master Body instruktor

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA:

Naziv Body instruktor specijalist se stječe samo završetkom svih 10 modula. To je najviša strukturirana razina znanja koju usvajate i pokrivate jednakom stručnošću svih pet područja (kako rehabilitacijski i sportski orijentiranu primjenu Body tehnike tako i medicinsko preventivni, organsko energetski aspekt te ukupnu svjesnost življenja). Verificirani Body instruktor (ovisno o praktičnom iskustvu i prisustvu na KUBT edukacijama), samostalno bira smjer u kojem se želi razvijati i educirati kada ima priliku slušati pojedinu temu ponuđenu u godišnjem rasporedu KUBT edukacija. Moduli programa za zvanje Body instruktor specijalist se nadograđuju i dopunjuju logičnim nizom te su međusobno isprepleteni materijom koju polaznici apsolviraju kroz praktični pristup i međusobni grupni rad prema zadacima s naprednih edukacija. Moduli su osmišljeni kao nedjeljiva cjelina stoga slušanje samostalnog modula nije optimalno rješenje.

Ukoliko je osoba spriječena fizički sudjelovati na nastavi, uz prethodnu najavu i dogovor s mentorom može nastavu pratiti preko ZOOM platforme. Ako joj je u potpunosti onemogućeno sudjelovanje na nastavi, može dobiti snimku i nadoknaditi sadržaj s kolegama iz grupe te individualnim satima s mentorom.

Otprilike pet sati koji su uključeni u kurikulum naprednog školovanja za Body instruktor specijalist te još šest do osam sati  za individualnu analizu te grupnu izmjenu iskustava i zadataka što primarno ovisi o motivaciji i grupno raspoloživom vremenu za praktično utvrđivanje znanja stečenog na modulu.

Na kraju programa, piše se završni rad (30ak stranica) na određenu specifičnu temu koja polaznike zanima i koju žele dodatno unaprijediti u praktičnom radu nakon desetog modula.

Zbornik radova, knjiga Body tehnika, različiti stručni članci i tekstovi iz pojedinih knjiga, kao i audio materijali koji se na svakom modulu dostavljanju na vaš mail.

Specijalist je po definiciji osoba koja uspješno obavlja posao u nekom užem području djelatnosti (specijalist za informatički software npr.) dok je Body instruktor specijalist  viša razina vladanja i razumijevanja svih pet područja djelovanja Body tehnike.
To je osoba koja je završila specijalizaciju kao oblik stručnog usavršavanja i time dokazuje širinu i dublje razumijevanje materije, konkurentnost na tržištu rada te bolje i kvalitetnije pristupanje u rješavanju specifičnih problematika čovjeka. Postiže viši status kojeg matični centar ističe i naglašava u komunikaciji s javnosti.

Za razliku od Master Body instruktora koji je edukator, dakle osposobljen educirati za zvanje Body instruktor, Body instruktor specijalist je viša razina već izvrsnog verificiranog Body instruktora.  

Svake dvije godine, počevši 2022., zatim 2024. itd.

Poslati pismo namjere upravnom vijeću KUBT-a koja će razmotriti vaš status i konkretno vam predložiti kako pohađanjem narednih edukacija i/ili radionica prikupiti minimalno 9 bodova i obnoviti licencu na seminaru koji donosi preostala 3 boda. S obzirom da je obnavljanje licence uvijek na jesenskom rasporedu, a upisi u program Body instruktor specijalist početkom parne godine, treba voditi računa da se skupljanje bodova „u zadnji čas“ ne prakticira niti odobrava.

Nema bodovanja za Body instruktora specijalista – održavaju se godišnji obavezni „masterclass“ satovi kao obnavljanje tema s naprednih modula. Prema individualnim željama, specijalisti mogu sudjelovati na svim drugim radionicama koje su u rasporedu KUBT-a, ali ne podliježu sustavu bodovanja kao verificirani Body instruktori.

Čim upiše program Body instruktor specijalist, instruktor ne mora više skupljati bodove za verifikaciju.

Specijalist ima veće odgovornosti jer se omogućava veći angažman u razvijanju same Body tehnike uz inovatoricu Ana-Mariju Jagodić Rukavina, provodi istraživanja, masterclass radionice i sl. Time se posljedično pozicionira na višu instancu u zajednici te se cijena radnog sata sukladno tržištu povećava za 20% u odnosu na verificiranog Body instruktora.  

S obzirom na dvogodišnji program edukacije koja uključuje značajno veću razinu angažmana  i proaktivnost polaznika u odnosu na program usavršavanja, nije potrebno obnavljati licencu koja je namijenjena za održavanje standarda filozofije Body tehnike. Klasifikacija polaznika učilišta bit će javno dostupna na stranicama učilišta (verificirani, specijalist i master).

Ne gubi se pravo na licencu, ako prisustvujete seminaru za obnovu licence u tekućoj godini. Uz molbu i pismo objašnjena privremenog prekida edukacije (maksimalno godina dana) upravnom vijeću KUBT-a, koje analizira vašu molbu i predlaže vam načine kako se vratiti u verifikacijski proces. Prilikom prikupljenih 12 bodova vraćate se na listu verificiranih instruktora.

Body instruktori specijalisti dobivaju nove iskaznice s neograničenim trajanjem.

Možete biti pozvani kao gost predavač, sudjelovati u nekim razvojnim aktivnostima, po potrebi na drugim učilištima, organizacijama ili tvrtkama održati radionicu Body tehnike te uz inovatoricu po vlastitim mogućnostima sudjelovati na gostovanjima i kongresima. To nisu obavezne aktivnosti već vaše pogodnosti, prednosti za dodatnu osobnu reklamu i širenje tržišta Body tehnike.

Prijavite se

Kako bi pristupili vašim sadržajima i korisničkom računu molimo da se prijavite vašim korisničkim imenom ili email adresom te zaporkom.