Predstavljamo

PERSONALIZIRANI
ONLINE PROGRAM

Inkontinencija nije više tajna...

Preventivne aktivnosti kojima možemo smanjiti pojavu ili ublažiti
postojeći, razvijeni oblik inkontinencije

Najkraća definicija za inkontinenciju je nemogućnost kontrole mokrenja, nemogućnost kontrole stolice. To je rastući javnozdravstveni problem o kojem govorimo u okviru edukativnih radionica za zdravstvene djelatnike, pacijente, njihove obitelji i druge zainteresirane. Problem je povezan s osjećajem nelagode, izolacije, a nerijetko i pojave depresije. Sudjelovali smo na mnogim simpozijima, tribinama i kongresima. Cilj nam je bio senzibilizirati javnost i povećati svjesnost
o složenosti ovog problema, o potrebi suradnje u zdravstvu i ukupnom društvu pri zbrinjavanju inkontinencije. Možda i najvažnije od svega su preventivne aktivnosti kojima možemo smanjiti pojavu ili ublažiti postojeći, razvijeni oblik inkontinencije. Prvi kongres o inkontinenciji održali smo 2017. godine u Osijeku. Naslov toga stručnog skupa bio je “Moja mala tajna” i tada smo o inkontinenciji govorili kao o tabu temi o kojoj se nerado razgovara.

Danas možemo sa zadovoljstvom potvrditi da taj važan javnozdravstveni problem nije više tajna. O njemu se govori, piše, učimo kako kvalitetno komunicirati, kako što kvalitetnije liječiti i zbrinjavati inkontinentnu osobu, ali i prevenirati pojavu inkontinencije. Uza zdravu prehranu i redovite fizičke aktivnosti za to su nam neobično važne odgovarajuće vježbe i njihovo pravilno izvođenje. Vježbe su dio terapije i prevencije.

Naše fizičko tijelo je materijalizirana energija koja svojom vibracijom povezuje sve stanice, organe i organske sustave u našu cjelinu, našu ukupnost. Sve je umreženo, sve je međusobno povezano, sve komunicira. Inkontinenciju zato promatramo kao dio cjeline. Poremećaj funkcije u jednom dijelu tijela promatramo kao posljedicu poremećaja ostalih dijelova (poremećaj ponašanja − pušenje, debljina, nedovoljno kretanje…).

Primjer vježbi iz programa

01 Disanje u zdjelične kosti

Vizualizirajte otvaranje vaših kosti poput neke školjke.

Ana-Marija Jagodić Rukavina

Personalizirani program – Inkontinencija više nije tajna…
Cijena programa iznosi 399kn.
za više informacija obratite se na kontakt@pbs.com.hr

Ukoliko ste pristup programu ostvarili putem jedne od naših promocija, prijavite se u vaš korisnički profil i pristupite sadržaju ovdje:

Prijavite se

Kako bi pristupili vašim sadržajima i korisničkom računu molimo da se prijavite vašim korisničkim imenom ili email adresom te zaporkom.